Live Sex Book - free blog hosting
Bookmark Porn | FUCKBOOK | Free Porn | Porn | ass porn
Home  Report Abuse  Directory  Signup  Video On Line 

 

porno izleme

2011-Dec-9 - seks pozisyonlari

Cinsel a??s?ndan son makalede, ?imdi burada, al?nan ?vg? inan?lmaz miktar? g?z ?n?ne al?nd???nda, hem yatak odas? ve ??k?? g?steren, cinsel bilgi plan? bilmek gerekir 11 daha fazla cinsel terimlerdir. www.telefonda.org www.telefondasohbet.org 1 - Bear pen?e E?er hayat?n?zda bir?ok kad?n ya??yor zevk ya?ad?m, o zaman her kad?n?n e?siz bir vajinaya sahip oldu?unu biliyoruz. Evet, bir "ay? pen?e" bir kad?n?n al???lm???n d???nda geni? bir labia (vajinal dudaklar) ifade eder. Bir c?mle i?inde nas?l kullan?l?r: Dostum, Julie ile ilk kez d?n gece seks yapt?k ve ben o giden bir ay? pen?e oldu?unu fark ettim. Ama hepsi iyiydi. 2 - Corkscrew sex izle< Bir kad?n parmaklar?n?z? kullan?n, bu bir dahaki sefere deneyin. ?ekilde yaparken, bir kad?n?n parmaklar? ile n?fuz zaman orta parmak, i?aret parma?? ?zerinden yer ve zaman "tirbu?on", bilek b?k?m. Bir c?mle i?inde nas?l kullan?l?r: E?er bir kad?n gibi daha ?nce hi? orgazm olmas?n? istiyorsan?z, onu tirbu?on vermek gerekir. 3 - K?rk topu Ben herkesin kendi ?zel alan?na d?zeltir d???nce olsa da, yan?lm???m g?r?n?yor. D??eme olmayan bir kad?n? cunnilingus oldu?unuzda "k?rk top" olu?ur. ?yle sa? sonu?ta size bo?azda yakalanm?? bir sa? topu gibi hissediyorum a?z?n?zda yakalanm?? olur. Bir c?mle i?inde nas?l kullan?l?r: Man, Tina ?zerinde a?a?? gidiyor zevk, ama ben her zaman, ben kendimi bir k?rk topu t?k?rme yakalamak. 4 - Alt?n du? Seks daha pop?ler su sporlar?, birinin ?zerinde ?drar i?in bir "alt?n du?" bir d?nem tercihen kendi r?zas? ile. Nas?l bir c?mle kullanmak: Benim en b?y?k fantezi Joanne alt?n bir du? vermek ve onu t?m v?cudu benim alt?n suyu ovmak olacakt?r. 5 - Y?ksek dal?? "Y?ksek dal?? e?inizin t?m yolu (vajina veya an?s olsun) ereksiyon halindeki penis ?ekin ve sonra onu bir hamlede d??t? n?fuz ne. (O yeterince ya?lanm?? oldu?undan emin olun.) Bir c?mle i?inde nas?l kullan?l?r: Ge?en gece, b?t?n gece boyu y?ksek dal?? Marie i?ine ve o yeterince alamad?m. 6 - Bir koridorda Hotdog "Bir koridorda hotdog" kadar geni? bir vajina tan?mlamak i?in kullan?l?r, bu, yeterli bir kavrama sa?lamak i?in bunu g?zel bir ?ekilde ifade etmek gerekirse, penis yetene?inden mahrum. Bir c?mle i?inde nas?l kullan?l?r: Man, onunla seks bir koridorda bir hotdog atma gibiydi. Ben i?eri itti her zaman bir yank? duyabiliyordu??i??me bebeklererotik shop shoperotik marketporno izlesiki?? izle
Post A Comment!

<- Last Page :: Next Page ->

Information

porno izleme
Porn